ไปเจอรูปเก่า ตอนทำค่ายวันเด็ก ที่โรงเรียนบ้านขุนแม่ลา อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อนผมถ่ายไว้ครับ

ค่ายวันเด็กโรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 006 ค่ายวันเด็กโรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 005 ค่ายวันเด็กโรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 004 ค่ายวันเด็กโรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 003 ค่ายวันเด็กโรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 002 ค่ายวันเด็กโรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 092 ค่ายวันเด็กโรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 091 ค่ายวันเด็กโรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 090 ค่ายวันเด็กโรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 089 ค่ายวันเด็กโรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 086 ค่ายวันเด็กโรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 085 ค่ายวันเด็กโรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 084 ค่ายวันเด็กโรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 083 ค่ายวันเด็กโรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 082 ค่ายวันเด็กโรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 081 ค่ายวันเด็กโรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 079 ค่ายวันเด็กโรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 078 ค่ายวันเด็กโรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 077 ค่ายวันเด็กโรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 074 ค่ายวันเด็กโรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 073 ค่ายวันเด็กโรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 072 ค่ายวันเด็กโรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 071 ค่ายวันเด็กโรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 070 ค่ายวันเด็กโรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 069 ค่ายวันเด็กโรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 067 ค่ายวันเด็กโรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 066 ค่ายวันเด็กโรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 065 ค่ายวันเด็กโรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 064 ค่ายวันเด็กโรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 063 ค่ายวันเด็กโรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 061 ค่ายวันเด็กโรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 060 ค่ายวันเด็กโรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 059 ค่ายวันเด็กโรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 058 ค่ายวันเด็กโรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 057 ค่ายวันเด็กโรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 056 ค่ายวันเด็กโรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 055 ค่ายวันเด็กโรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 054 ค่ายวันเด็กโรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 053 ค่ายวันเด็กโรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 052 ค่ายวันเด็กโรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 050 ค่ายวันเด็กโรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 047 ค่ายวันเด็กโรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 046 ค่ายวันเด็กโรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 088 ค่ายวันเด็กโรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 087 ค่ายวันเด็กโรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 080 ค่ายวันเด็กโรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 076 ค่ายวันเด็กโรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 075 ค่ายวันเด็กโรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 068 ค่ายวันเด็กโรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 062 ค่ายวันเด็กโรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 051 ค่ายวันเด็กโรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 049 ค่ายวันเด็กโรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 048 ค่ายวันเด็กโรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 045 ค่ายวันเด็กโรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 028 ค่ายวันเด็กโรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 025 ค่ายวันเด็กโรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 001 ค่ายวันเด็กโรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 044 ค่ายวันเด็กโรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 043 ค่ายวันเด็กโรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 042 ค่ายวันเด็กโรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 041 ค่ายวันเด็กโรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 040 ค่ายวันเด็กโรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 039 ค่ายวันเด็กโรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 038 ค่ายวันเด็กโรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 037 ค่ายวันเด็กโรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 036 ค่ายวันเด็กโรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 035 ค่ายวันเด็กโรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 034 ค่ายวันเด็กโรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 033 ค่ายวันเด็กโรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 032 ค่ายวันเด็กโรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 031 ค่ายวันเด็กโรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 030 ค่ายวันเด็กโรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 029 ค่ายวันเด็กโรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 027 ค่ายวันเด็กโรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 026 ค่ายวันเด็กโรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 024 ค่ายวันเด็กโรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 023 ค่ายวันเด็กโรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 022 ค่ายวันเด็กโรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 021 ค่ายวันเด็กโรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 020 ค่ายวันเด็กโรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 019 ค่ายวันเด็กโรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 018 ค่ายวันเด็กโรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 017 ค่ายวันเด็กโรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 016 ค่ายวันเด็กโรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 015 ค่ายวันเด็กโรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 014 ค่ายวันเด็กโรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 013 ค่ายวันเด็กโรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 012 ค่ายวันเด็กโรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 011 ค่ายวันเด็กโรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 010 ค่ายวันเด็กโรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 009 ค่ายวันเด็กโรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 008 ค่ายวันเด็กโรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 007 ค่ายวันเด็กโรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 044 ค่ายวันเด็กโรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 043 ค่ายวันเด็กโรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 042 ค่ายวันเด็กโรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 041 ค่ายวันเด็กโรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 050 ค่ายวันเด็กโรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 049 ค่ายวันเด็กโรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 048 ค่ายวันเด็กโรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 047 ค่ายวันเด็กโรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 046 ค่ายวันเด็กโรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 056 ค่ายวันเด็กโรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 055 ค่ายวันเด็กโรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 054 ค่ายวันเด็กโรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 053 ค่ายวันเด็กโรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 052 ค่ายวันเด็กโรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 051 ค่ายวันเด็กโรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 062 ค่ายวันเด็กโรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 061 ค่ายวันเด็กโรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 060 ค่ายวันเด็กโรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 059 ค่ายวันเด็กโรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 058 ค่ายวันเด็กโรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 057 ค่ายวันเด็กโรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 068 ค่ายวันเด็กโรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 067 ค่ายวันเด็กโรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 066 ค่ายวันเด็กโรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 065 ค่ายวันเด็กโรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 064 ค่ายวันเด็กโรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 063 ค่ายวันเด็กโรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 074 ค่ายวันเด็กโรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 073 ค่ายวันเด็กโรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 072 ค่ายวันเด็กโรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 071 ค่ายวันเด็กโรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 070 ค่ายวันเด็กโรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 069 ค่ายวันเด็กโรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 080 ค่ายวันเด็กโรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 079 ค่ายวันเด็กโรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 078 ค่ายวันเด็กโรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 077 ค่ายวันเด็กโรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 076 ค่ายวันเด็กโรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 075 ค่ายวันเด็กโรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 086 ค่ายวันเด็กโรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 085 ค่ายวันเด็กโรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 084 ค่ายวันเด็กโรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 083 ค่ายวันเด็กโรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 082 ค่ายวันเด็กโรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 081 ค่ายวันเด็กโรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 091 ค่ายวันเด็กโรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 090 ค่ายวันเด็กโรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 089 ค่ายวันเด็กโรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 088 ค่ายวันเด็กโรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 087 ค่ายวันเด็กโรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 092

Advertisements