คนที่มีแขนขา ตามองเห็น หน้าตาดี เกิดขึ้นมาในที่ที่ดี มีสมองที่ดี

ก็แค่คนนั้นเกิดมา แล้ว “โชคดี” ที่เป็นอย่างนั้น

บางคนเกิดมา ไม่มีแขนขา ตามองไม่เห็น หูฟังไม่ได้ยิน สมองทำงานได้ไม่เหมือนคนอื่น

ก็เพราะเกิดมา “โชคไม่ดี” ที่ไม่มีอย่างที่คนอื่นมี

ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไปนึกรังเกียจ หรือคิดว่า ความเป็นคนของเราไม่เหมือนกัน

เราต่างสามารถอยู่ร่วมกันได้ แค่ต้องเพิ่ม “ความเข้าใจ” เข้าไป

และอย่านึกอหังการว่า คนหนึ่งเหนือกว่า อีกคนต่ำกว่า

คนโชคดีทั้งหลาย ควรจะต้องเผื่อแผ่ “โอกาส” ให้กับคนที่ไม่ได้มีเหมือนกัน

โลกนี้จึงจะน่าอยู่

Advertisements