เวลาอ่านเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ผมจะได้เจอตัวย่อนี้บ่อยๆ ได้แก่ AC, BC, CE, BCE อ่านช่วงแรกก็งงๆ คิดว่าอาจจะมีคนไม่ค่อยคุ้น เลยขอเอามาเล่าให้ฟังหน่อยละกันนะครับ

ปฏิทินที่เราใช้กันอยู่ในประเทศไทย ส่วนมากก็มีอยู่สองแบบคือ ปฏิทินที่เรานับปีกันแบบ พุทธศักราช กับ คริสตศักราช ปฏิทินแบบคริสตศักราชนี้ เรียกว่า Gregorian Calendar หรือ ปฏิทินของเกรกอเรียน ตั้งชื่อตาม โป๊บ เกรเกอร์ ที่แปด เริ่มใช้เมื่อหลายร้อยปีก่อน เป็นปฏิทินของชาวคริสต์ทั้งหลาย ก็ยึดการนับปีแบบคริสต์

การนับปีของพุทธศักราช นับเมื่อ พระพุทธเจ้าปรินิพพาน นับเป็นปี พ.ศ.ที่ 1 แต่การนับปีของคริสตศักราช เริ่มนับเมื่อ พระเยซูคริสต์ประสูติ นับเป็น คศ.ที่ 1 หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า 1AD. ซึ่งย่อมาจาก Anno Domini เป็นภาษาละติน แปลว่า ” หลังจากพระคริสต์” นับมาเรื่อยจนปัจจุบัน ก็เป็น 2011AD. แล้ว แต่พอเลขปีขึ้นหลักพันแล้ว ผมก็ไม่ค่อยเห็นเค้าใส่ AD. ตามหลังปีกัน

ส่วนปีก่อนที่พระเยซูประสูตินั้น ก็เรียกย้อนหลังลงไป 100BC. ก็แปลว่า หนึ่งร้อยปีก่อนคริสตศักราช ซึ่งเก่ากว่า 90BC. ที่แปลว่า เก้าสิบปีก่อนคริสตศักราช นับย้อนไปเรื่อยๆ ยิ่งตัวเลขBC.มาก ก็ยิ่งโบราณมาก

เนื่องจากโลกนี้มีคนนับถือคริสตศาสนาอยู่มาก มีการเผยแพร่ไปในหลายทวีป ก็เลยมีการใช้ตัวอักษร AC. BC กันมาก แต่เนื่องจากมันเกี่ยวข้องกับที่มาที่เกี่ยวกับศาสนา หลังๆหนังสือที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์หลายเล่มก็เปลี่ยนไปใช้ตัวย่ออื่นแทน โดยเปลี่ยนจาก BC (Before Christ) เป็น BCE. ซึ่ง มาจาก Before Common Era “ก่อนยุคปัจจุบัน” และเปลี่ยนจาก AC (Anno Domini) มาใช้ CE.(Common Era) แทน เช่นปีปัจจุบันก็ 2011CE. หรือถ้า หนึ่งหมื่นปีก่อนนคริสตศักราช ก็ 10,000BCE. เป็นต้นครับ

ส่วนการแปลงตัวเลขปี พ.ศ. ให้ไปเป็น ปีค.ศ. ก็ให้เอา 543 ไปลบออก เช่น ตอนนี้ปี พ.ศ.2554 ลบด้วย 543 ก็จะได้ ปีค.ศ.2011 นั่นแหล่ะครับ

ถ้าสนใจอ่านเพิ่มเติมก็ ในนี้เลยครับ
http://en.wikipedia.org/wiki/Common_Era

Advertisements