บางทีหัวใจมันตามไปไม่ทันสมอง
บางครั้งสิ่งรอบตัวก็เคลื่อนไปเร็ว
จับไม่ทัน ก็เลยทำให้สมองเคยตัว
ตามไป ตามไป อยู่อย่างนั้นเอง

เวลาได้นั่งมองฟ้า มองต้นไม้
ฟังเสียงลม เสียงนก
เสียงใบไม้ปลิวบนพื้น กรอบแกรบ กรอบแกรบ บ้าง
ก็ทำให้สมองทำงานช้าลง หัวใจได้ไปเดินอยู่ข้างๆกัน

เวลาที่นั่งอยู่นิ่งๆบนพื้นหญ้า เอนตัวมีแขนสองข้างยันไว้ข้างหลัง
ปล่อยคอและหัวพักไว้บนไหล่ มันทำให้รู้สึกสงบ และอิ่ม

เวลาที่ได้อยู่นิ่งๆเพื่อฟังเสียงหัวใจ เสียงอากาศผ่านจมูกเข้าปอด
บางครั้งก็ปลายเป็นเสียงที่เพราะกว่าเพลงไหนๆ
เสียงของความเงียบ ที่ไม่เคยได้ยิน เมื่อตอนที่ ชีวิต สมอง หัวใจ เคลื่อนที่ไป แบบเร็วเร็ว

Advertisements